Feu-vos-en socis!

EXPLICACIÓ DE LES QUOTES

Fer-se soci implica associar-se amb l'ANC, de la qual Llagostera per la independència és l'assemblea local. 

La sol•licitut que fa l'inscrit és l'abonament trimestral (pagament per avançat) de les quotes aprovades durant l'Assemblea Constituent de l'Assemblea Nacional Catalana del passat dia 10 de març de 2012.
Les quotes aprovades són de 4€ al mes, 3€ euros al mes per a jubilats, aturats  o estudiants i 10€ al mes per a aquelles persones que s'acolleixin al descompte per familia ( tres o més membres a una mateixa unitat familiar).

El primer cobrament es farà el dia 1 d'abril de 2012, on es procedirà al cobrament de les quotes del trimestre que comprèn els mesos d'abril, maig i juny. L’1 de juliol es procedirà al cobrament dels tres mesos següents, i així successivament.